Een normale stressreactie en PTSS

Mensen en dieren die oog in oog komen met gevaar reageren daar nagenoeg met hetzelfde gedrag op. Dit gedrag is nauwelijks te beïnvloeden. Het gaat onbewust, automatisch en wordt vanuit de diepe hersenstructuren aangestuurd. Het is een “overlevingsstrategie”. Wanneer we ons angstig of bedreigd voelen, krijgen we net als dieren de neiging om:

Te vechten (beer, leeuw)
Te vluchten (hert, ree)
Te bevriezen (konijn, egel, pad)

Het lichaam maakt in deze situatie hormonen aan die deze reacties sturen. Zo gaat bij voorbeeld je hart tekeer als je angstig bent of wordt. Het pompt alvast extra zuurstof rond zodat je harder kunt rennen (vluchten). Je kunt ervaren dat je bij angst vastgenageld lijkt aan de grond (bevriezen). Of je kunt je je gejaagd voelen. Dat is een teken dat het hormoon adrenaline zorgt dat je er klaar voor bent om te vechten. De biologische automatische stressreacties van ons lichaam zijn in veel situaties gezond en nuttig. Ze vervullen een belangrijke functie
Bij acuut dreigend gevaar gaat de informatieverwerking in je hersenen langs een extra korte route om je zo snel mogelijk te laten handelen. In eerste instantie reageren we in een reflex (bv. een kind voor een bus wegtrekken) en pas later beseffen we welk gevaar er dreigde (en hoe we gehandeld hebben).

PTSS

Bij mensen met PTSS – klachten blijkt uit onderzoek dat hun hersenen deze korte route ook automatisch nemen in situaties die in het hier en nu niet bedreigend zijn. Dat betekent dat ze door hun geschiedenis snéller geneigd zijn om een situatie als gevaarlijk in te schatten. Ook wanneer er biologisch gezien op dat moment geen dreiging is.

Wat is PTSS

PTSS staat voor Post Traumatische Stress Stoornis. PTSS kan ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Er treden klachten op klachten die al lang duren en het dagelijkse functioneren, het sociale of beroepsmatige leven aanzienlijk verstoren. De klachten zijn in drie categorieën te onderverdelen.

A. Herbeleven
B. Vermijden
C. Voortdurende verhoogde prikkelbaarheid

A. Herbeleven

• Nare herinneringen uit het verleden dringen zich overdag aan je op n.a.v. gedachten, woorden, geuren, geluiden, beelden of filmpjes
• Last van nare dromen en nachtmerries
• Handelen of je voelen alsof een gebeurtenis zich op dat moment opnieuw voordoet
• Last van heftige emotionele reacties of fysieke klachten in situaties die doen denken aan de gebeurtenissen van toen

B. Vermijden

• Plaatsen, handelingen, situaties die aan oude gebeurtenissen doen denken omzeilen
• Gedachten of gevoelens onderdrukken door jezelf te beschadigen, door te veel alcohol, medicatie of drugs te gebruiken, te veel of te weinig te eten, dwangmatig poetsen enz
• Belangrijke zaken of gebeurtenissen niet herinneren
• Belangrijke activiteiten uit de weg gaan
• Onthecht of vervreemd van anderen voelen, je voelt je niet verbonden, maar juist overal buiten staan
• Niet alle soorten gevoelens hebben of ze toestaan zoals bij voorbeeld geen liefde mogen voelen of niet boos mogen zijn
• Verdoofd of leeg voelen, op de automatische piloot leven
• Het gevoel hebben maar een beperkte of geen toekomst te hebben
• Denken b.v. dat normale levensloopgebeurtenissen zoals carrière, gezinsleven niet voor jou weggelegd zullen zijn

C. Voortdurende verhoogde prikkelbaarheid

• Moeite met in- en doorslapen, wel erg vermoeid zijn
• Last van prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
• Overmatig waakzaam zijn, licht slapen en overdag alles om je heen horen en zien
• Overdreven schrik- en angstreacties op kleine dingen
• Last van hartkloppingen, zweten, trillen, verlamd voelen of weg willen rennen
• Moeite om je te concentreren

Wat ik voor u kan betekenen

Uitgaande van uw hulpvraag kan ik u helpen bij het verwerken van de traumatische gebeurtenis. Ik bied u een veilige betrouwbare omgeving en heb een luisterend oor voor wat u hebt meegemaakt.
Tijdens de therapie help ik u om aan uw traumatische ervaringen woorden te geven en de o.a. angstige gevoelens en terugkerende gedachten te uitten. Het uitspreken van de gevoelens die hier mee gepaard gaan geven ruimte en erkenning voor wat u is overkomen. U leert te ontspannen, met stress om te gaan en leert om angst te hanteren. Hopelijk krijgt uw leven weer een positieve draai en kleur. Lees verder onder het kopje natuurgeneeswijzen of haptotherapie.

Neem gerust contact met mij op voor vragen en / of afspraak. Zie contactpagina.

HOME >>