Kindertherapie

…weer lekker in je vel…

Kinderen en jong volwassenen

Als praten met je kind niet meer helpt, bied ik een passende begeleiding aan die aansluit bij de belevingswereld van je kind.

Voor wie/wanneer

Met de onderstaande hulpvragen kun je terecht:

• Zit je kind niet lekker in zijn of haar vel?
• Heeft je kind last van faalangst?
• Is je kind overgevoelig of hoogbegaafd?
• Heeft je kind moeite met vriendjes maken?
• Is je kind langdurig verdrietig, bang, boos, eenzaam, negatief of onrustig?
• Is je kind dromerig en afwezig en ziet elfjes of overledenen?
• Heeft je kind last van hoofdpijn of buikpijn?
• Wordt je kind gepest en kan hij of zij zich niet verweren?
• Last van de overgang van puber naar volwassene?
• Moeite met school of vakkenkeuze?
• Is je kind game verslaafd?

Werkwijze

Bij het begin van de begeleiding is het belangrijk dat je kind zich veilig en vertrouwd voelt om het begeleidingstraject met mij aan te gaan. Daarom sluit ik mij aan bij de belevingswereld van je kind om contact te maken. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van spelvormen (o.a. Sandplay), aanraken en gesprekjes waardoor de fantasiewereld en wat er in je kind omgaat, tevoorschijn komt.
Tijdens de oefeningen leert je kind ook om gevoelens te uiten die hem of haar dwarszitten. Door deze gevoelens te bespreken en te erkennen, voelt je kind zich gehoord en gezien. Verder geef ik oefeningen en handvatten zodat je kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf en de leefwereld. Door deze positieve ervaringen groeit het zelfvertrouwen.

Doel

Het kind leert om zijn emoties te uiten en er mee om te gaan.
Het vertrouwen in de leefomgeving en hun zelfvertrouwen nemen toe.

...ik was boos, nu niet meer, tof hè…

De rol van de ouders

Als ouder speel je een essentiële rol bij de begeleiding en wordt regelmatig uitgenodigd om samen met je kind oefeningen te doen. Ouders zijn de opvoeders en kennen hun kind het beste.
De behoefte van je kind wordt zichtbaar gemaakt en ingevuld. Je kind ondervindt dan steun, erkenning en betrokkenheid van jullie.
Regelmatig vinden er tussentijdse gesprekken met ouder(s)/verzorgers/leerkrachten plaats, waarin uitwisseling van wederzijdse ervaringen plaatsvindt.

Door de wisselwerking tussen ouder en kind te versterken, staat het kind zekerder en met meer zelfvertrouwen in de wereld.
De ouders krijgen ook praktische opvoedkundige tips mee hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden in de toekomst.

Intake

Voorafgaand aan de behandeling vindt er een intake plaats met de ouder(s) of verzorgers om de hulpvraag duidelijk te krijgen en het behandelplan af te stemmen. Meestal ga ik uit van 8 behandelingen van 60 minuten. Zo nodig kunnen het aantal behandeling aangepast worden.

Neem gerust contact met mij op voor vragen en / of afspraak. Zie contactpagina.

HOME >>