Stress en Burn-Out

Eigenschappen

Enkele eigenschappen die kwetsbaarder maken voor STRESS en BURN-OUT:
• Perfectionisme
• Ambitie, prestatiegerichtheid, competitie, gehaastheid, niet ‘niets’ kunnen doen, vaak twee dingen tegelijk doen
• Veel van zichzelf eisen en ‘moeten’
• Groot verantwoordelijkheids gevoel
• Grote betrokkenheid bij gezin of werk
• Streven naar waardering van anderen
• Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor zichzelf opkomen
• Moeilijk steun kunnen vragen
• Gevoelens slecht kunnen uiten
• Gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving en het eigen leven
• Pessimisme en een weinig positieve kijk op eigen prestaties

Of iemand een burn-out krijgt, hangt af van de persoon en van de situatie. De situatie alleen is in ieder geval niet doorslaggevend. Zeker zo belangrijk is de vraag hoe iemand tegen die situatie aankijkt en ermee omgaat. Dit heeft alles te maken met persoonlijkheid: iedereen reageert anders op stress. Een reorganisatie op het werk kan de ene persoon bijvoorbeeld veel spanningsklachten geven, terwijl een ander zich er niet druk over maakt.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het krijgen van een burn-out zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken:
• Moeilijk om hulp kunnen vragen
• Gevoelens niet uitten
• Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
• Negatief zijn over eigen prestaties
• Perfectionistisch zijn
• Zich (te) sterk betrokken voelen bij werk
• Zeer gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan zichzelf

Een andere risicofactor voor het krijgen van een burn-out is als omstandigheden zich opstapelen. Bijvoorbeeld: Op uw werk is een reorganisatie aan de gang waar u veel spanning van heeft. Dan wordt thuis uw kind erg ziek. En dan gaat ook nog het dak lekken. Zo’n combinatie van spanningen kan iemand dan te veel worden. Of deze situatie werkelijk voor overbelasting zorgt, ligt ook aan de invloed die iemand zelf op de situatie.

Oorzaken

Een depressie ontstaat meestal door een combinatie van persoonlijke eigenschappen, lichamelijke oorzaken en wat u meemaakt in uw leven.

Persoonlijke eigenschappen

Bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen iemand extra kwetsbaar maken voor somberheid. Sommige mensen slagen er niet goed in problemen op te lossen of nare gebeurtenissen te verwerken. Of ze durven niemand om steun te vragen en blijven dus alleen met hun probleem. Andere eigenschappen waardoor u kwetsbaar kunt zijn voor depressies zijn:

• Gebrek aan zelfvertrouwen de dingen té goed willen doen
• Bang zijn dat u zult mislukken
• Erg veel van u zelf eisen
• Vinden dat u het nooit goed doet

Lichamelijke oorzaken

Een belangrijke lichamelijke oorzaak is erfelijkheid. Komen depressies bij u in de familie voor? Dan heeft u een grotere kans om een depressie te krijgen. Ook kunnen bepaalde stoffen in uw lichaam soms zorgen voor sombere gevoelens. Dat geldt voor hormonen, medicijnen, alcohol en drugs. Verder gaan bepaalde lichamelijke ziekten vaak samen met depressieve gevoelens. Voorbeelden zijn afwijkingen aan de schildklier- en bijnierschors, diabetes en hart- en vaatziekten.

Wat u meemaakt in uw leven

Goede of slechte ervaringen of gebeurtenissen die uw leven opeens erg veranderen, kunnen ervoor zorgen dat u depressief wordt. Voorbeelden daarvan zijn het verlies van uw partner, ontslag of een verhuizing. Maar denk ook aan schokkende gebeurtenissen die u somber en angstig maken, zoals een beroving of een ongeluk. U kunt ook depressief raken door gebeurtenissen die al lang geleden zijn. Bijvoorbeeld als u als kind bent mishandeld of seksueel misbruikt. Of als een van uw ouders vroeg gestorven is.

Bij stress heeft u eerst vaak ‘gewone’ klachten. Deze klachten kunnen voor iedereen verschillend zijn. De een krijgt bijvoorbeeld buikpijn, een ander eczeem en een derde slaapt slecht. Duurt de stress lang of heeft u geen tijd om te herstellen, dan worden de gevolgen op steeds meer gebieden merkbaar. De belangrijkste klachten bij stress op een rijtje:

Lichamelijk

• U bent steeds moe
• U slaapt slecht
• U heeft spierpijn, hoofdpijn of rugpijn
• U heeft maagpijn, darmstoornissen
• U heeft minder weerstand en daardoor meer kans op verkoudheid en griep
• U heeft hartkloppingen, een hogere bloeddruk en verhoogd cholesterol
• U zweet en trilt meer

Psychisch

• U kunt niet meer tot rust komen, u voelt zich opgejaagd
• U bent prikkelbaar, snel geïrriteerd. U heeft een ‘kort lontje’
• U heeft sombere buien, huilbuien en u piekert. U voelt zich angstig
• U kunt niet meer genieten, u voelt zich lusteloos en futloos
• U kunt slecht beslissingen nemen
• U vergeet veel en u kunt zich slecht concentreren
• U heeft schuld gevoelens
• U voelt zich onzeker en u heeft minder zelfvertrouwen

Gedrag

• U presteert minder en u maakt meer fouten
• U rookt steeds meer of u gebruikt veel alcohol of drugs
• U eet te veel of juist te weinig
• U gebruikt steeds meer slaap- of kalmeringsmiddelen
• U heeft geen zin in seks
• U gaat steeds meer uw sociale contacten uit de weg

Gedachten

• U kunt angstgedachten hebben: ‘het komt nooit meer goed’
• U kunt negatieve gedachten hebben: ‘ik ben niets waard’
• U kunt agressieve gedachten hebben: ‘ze kunnen barsten’
• U kunt zelfopofferings gedachten hebben: ‘ik zal het wel weer doen’

Wat ik voor u kan betekenen

Ieder mens reageert anders op stress. De een kan zijn werk gemakkelijk loslaten en de ander beantwoord de werkmails zelfs in het weekend.
Met u onderzoeken we welke persoonskenmerken en levensstijl spanning veroorzaken.

U krijgt o.a. handvatten om:

• Emoties te uitten en er betekenis aan te geven.
• Nee te leren zeggen en grenzen te stellen door voor uzelf op te komen.
• U oefent in delegeren en om hulp te vragen.
• U leert tijd en ruimte voor uzelf te nemen om te ontspannen.
• Uw behoeftes te onderzoeken en nieuwe keuzes te maken.

Lees verder onder het kopje coaching / haptotherapie.

Neem gerust contact met mij op voor vragen en / of afspraak. Zie contactpagina.

HOME >>