ADHD (bij volwassenen)

Wat is ADHD bij volwassenen?

Iemand met ADHD is vaak druk en kan zich moeilijk concentreren.

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn:
• Snel afgeleid zijn; moeite met concentreren
• Erg druk zijn (hyperactief)
• Dingen doen zonder na te denken (impulsief)
• Problemen in het dagelijks leven, zoals thuis, op het werk en in het omgaan met anderen
• Dit is al zo van kinds af aan

ADHD begint dus al op kinderleeftijd. Toch kan het gebeuren dat u pas ontdekt dat u ADHD heeft als u volwassen bent. Als kind had u (waarschijnlijk) echter al ADHD-verschijnselen, maar die zijn toen niet herkend.

Volwassenen met ADHD hebben vaak minder last van het ‘druk zijn’ dan kinderen met ADHD. Sommige mensen met ADHD zijn juist helemaal niet druk, maar eerder stil en dromerig. Zij hebben alleen moeite met concentreren. Dit wordt soms ADD genoemd (dus zonder de H van hyperactief), maar dit is geen officiële naam.

De afkorting ADHD staat voor attention-deficit/hyperactivity disorder. (In het Nederlands: aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis). Dat betekent: een stoornis waarbij je een tekort hebt aan aandacht (concentratie) en/of erg actief bent.

Verschijnselen van ADHD bij volwassenen

Als volwassene met ADHD:
• Heeft u waarschijnlijk moeite om u te concentreren.
• Is het vaak moeilijk om de dag goed te plannen en dingen te organiseren.

Andere kenmerken van ADHD bij volwassenen:

• Chaotisch en rusteloos zijn
• Snel gefrustreerd raken
• Te laat komen
• Veel en druk praten
• Te spontaan contact maken
• Snel beginnen en stoppen met een baan
• Problemen hebben bij het omgaan met geld
• Problemen hebben met organisaties / mensen met gezag, zoals een leidinggevende

Vaak vinden volwassenen met ADHD wel manieren om met hun mogelijkheden en beperkingen om te gaan. Met ADHD heeft u meer kans op andere psychische klachten, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblemen verslaving.

Hoe ontstaat ADHD?

We weten niet wat de oorzaak is van ADHD. Wel is duidelijk dat het in sommige families vaker voorkomt dan in andere.

Adviezen voor volwassenen met ADHD:
• Probeer de verschijnselen van ADHD te leren herkennen bij uzelf
• Lees erover, of vraag advies aan uw huisarts of psycholoog
• Richt uw werkplek zo in, dat u niet snel wordt afgeleid
• Geef uw dag structuur
• Bijvoorbeeld door:
– altijd rond dezelfde tijden op te staan, te eten enzovoort
– spullen op een vaste plek te leggen
– in uw agenda te zetten wat u die dag gaat doen en hoe lang die dingen duren

Behandeling van ADHD bij volwassenen

U bespreekt met uw huisarts wie u behandelt. Dat kan bijvoorbeeld uw huisarts zelf zijn. Een praktijkondersteuner GGZ, een psycholoog, haptonoom of psychiater.

In de behandeling leert u omgaan met de verschijnselen die ADHD bij u geeft. Zo’n behandeling is bijvoorbeeld (cognitieve) gedragstherapie of Haptotherapie om stress te verminderen. U leert daarbij bijvoorbeeld:

• De verschijnselen waar u last van heeft te herkennen en er mee leren omgaan
• Uw dag structuur te geven
• Uw sterke kanten beter te gebruiken (misschien in een nieuwe opleiding of baan)
• Manieren om te ontspannen en om te gaan met stress
• Beter te leren plannen en organiseren

Heeft u moeite om uw huishouden, werk en contact met anderen goed te organiseren, dan kan een coach u daarbij begeleiden. Die kan ook eventueel bij u thuis. Misschien heeft u naast de ADHD ook andere psychische problemen. Bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, verslaving of persoonlijkheidsproblemen. Dan stemt de behandelaar uw behandeling daar op af of verwijst u door.

Medicijnen bij ADHD voor volwassenen

Soms helpen coaching en gedragstherapie niet genoeg. U kunt dan in overleg met uw behandelaar misschien ook medicijnen gaan gebruiken. Ze kunnen u helpen om rustiger en geconcentreerder te worden. Een arts of een verpleegkundig specialist kan de medicijnen voorschrijven.

Meestal blijft u ook nog de gedragstherapie of coaching doen.

Medicijnen hebben ook nadelen. Soms hebben ze (ernstige) bijwerkingen. En het is niet bekend hoe lang ze blijven werken en of het veilig is om ze jarenlang te gebruiken. Bespreek met uw behandelaar de voor- en nadelen en denk goed na of u medicijnen wilt gaan proberen.

Wat ik voor u kan betekenen

U krijgt van mij praktische oefeningen om te leren ontspannen in stressvolle situaties. U leert stress op tijd te herkennen in uw lijf en er adequaat naar te handelen. De innerlijke onrust wordt verminderd door structuur en planning en concentratie aan te leren. Lees verder onder het kopje haptotherapie.

Neem gerust contact met mij op voor vragen en/of afspraak. Zie contactpagina.

HOME >>